Krik duše

Ako znamo da je posljednjih deset godina neuroznanost dokazala da čovjek postaje nesretan i nezadovoljan ako ne živi u skladu s onim što je zapisano u njegovom genomu, u svakom dijelu njegova bića, ako ne živi plan koji je Stvoritelj u njega utkao, ako ne koristi svoje talente i ne živi prema cilju koji mu …

Krik duše Read More »