Ljubav raspeta na križu

Ispisala sam sve svoje strahove. Strahovao je i On, one noći, u Getsemanskom vrtu.

Svi imamo strahove, svi imamo patnje.

Moj je izlaz bio ljubiti i trpiti.

Za spas čovjeka.