IRMA
kreativni studio

Obrt za grafički dizajn i usluge

Grafički dizajn

Dizajn logotipa, letaka, etiketa, posjetnica, plakata, pozivnica.
Dizajn vizuala za društvene mreže i web stranice.
Prijelom brošura i časopisa, knjiga, obrada dokumenata, prezentacija i fotografija.
Dizajn web stranica, SEO optimizacija, izrada web shopa.

Ja sam irma

Imam 35 godina, živim i radim u Koprivnici.
Po struci sam magistra grafičke tehnologije;
Završila sam srednju školu za grafičkog web
dizajnera u Čakovcu, preddiplomski stručni studij
Multimedija, oblikovanje i primjena na Sveučilištu
Sjever u Varaždinu te diplomski studij na
Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

Podršku u tisku pruža mi obrt Smart art
dok podršku na webu Unitas d.o.o.