Posljednje ažurirano: 18. rujna 2018.

1. UVJETI
Pristupanjem web stranici na adresi https://irmaks.hr, pristajete biti obvezani ovim uvjetima pružanja usluge, svim primjenjivim zakonima i propisima te se slažete da ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona. Ako se ne slažete ni s jednim od ovih uvjeta, zabranjeno Vam je korištenje ili pristup ovoj web lokaciji. Materijali sadržani na ovoj web stranici zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

2. KORIŠTITE LICENCA
a) Dopuštenje se daje privremenom preuzimanju jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web mjestu IRMA kreativni studio za osobne, nekomercijalne, prolazne preglede. Ovo je odobrenje licence, a ne prijenos vlasništva, a prema ovoj licenci, ne smijete:

  • izmijeniti ili kopirati materijale;
  • koristiti materijale za bilo koju komercijalnu svrhu, ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
  • pokušati dekompilirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranici IRMA kreativni studio;
  • ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
  • prenijeti materijale na drugu osobu ili “zrcaliti” materijale na bilo kojem drugom poslužitelju.

b) Ova se licenca automatski prekida ukoliko prekršite neko od ovih ograničenja i može biti ukinuta od strane IRMA kreativni studio u bilo koje vrijeme. Nakon što prestanete gledati ove materijale ili po prestanku ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u Vašem posjedu bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.

3. ODGOVORNOST
Materijali na web stranici IRMA kreativni studio pružaju se na temelju “kakvi jesu”. IRMA kreativni studio ne daje nikakva jamstva, izričita ili implicirana, a ovime se odriče i negira sva druga jamstva, uključujući, bez ograničenja, podrazumijevana jamstva ili uvjete prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, intelektualnog vlasništva ili druge povrede prava.
Nadalje, IRMA kreativni studio ne jamči niti ne daje nikakve izjave glede točnosti, vjerojatnih rezultata ili pouzdanosti korištenja materijala na svojim internetskim stranicama ili na neki drugi način povezanih s takvim materijalima ili na bilo kojem mjestu povezanom s ovim stranicama.

4. OGRANIČENJA
Ni u kojem slučaju IRMA kreativni studio neće biti odgovoran za štete (uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka podataka ili dobiti ili zbog prekida poslovanja) koje proizlaze iz uporabe ili nemogućnosti korištenja materijala na web stranici IRMA kreativni studio, čak i ako je IRMA kreativni studio ili njegov ovlašteni zastupnik je obaviješten o usmenom ili pismenom obliku o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja na implicirana jamstva ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ta se ograničenja možda ne odnose na Vas.

5. TOČNOST MATERIJALA
Materijali koji se pojavljuju na web stranici IRMA kreativni studio mogu uključivati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. IRMA kreativni studio ne jamči da je bilo koji materijal na njegovoj internetskoj stranici precizan, potpun ili aktualan. IRMA kreativni studio može u bilo kojem trenutku izmijeniti materijale sadržane na njegovoj web stranici bez prethodne najave. Međutim, IRMA kreativni studio ne obvezuje se na ažuriranje materijala.

6. LINKOVI
IRMA kreativni studio nije pregledao sve web-lokacije povezane s njegovom web-lokacijom i nije odgovoran za sadržaj takvog povezanog web mjesta. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumijeva prihvaćanje od strane IRMA kreativni studio mjesta. Korištenje bilo koje takve povezane web stranice je na vlastiti rizik korisnika.

7. IZMJENE
IRMA kreativni studio može izmijeniti ove uvjete pružanja usluge za svoje web stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Koristeći ovu web stranicu slažete se da ćete biti vezani trenutnom verzijom ovih Uvjeta pružanja usluge.

8. PRAVO UPRAVLJANJA
Ovi se uvjeti uređuju i tumače u skladu sa zakonima grada Koprivnice, Hrvatska, a Vi se neopozivo podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.